XARXA D’ESPAIS 

PLAYFUL

Transformem la ciutat a través del joc

Què vol dir ser una entitat Playful?

 

És aquella que utilitza el joc com a eina per desenvolupar les seves activitats amb algun dels objectius Playful: promoció de la cohesió social, de la inclusió social, dels hàbits saludables i/o de la sostenibilitat.

El Playful Esplugues s’articula a través d’una xarxa, integrada per diverses entitats, organitzacions i serveis de l’Ajuntament d’Esplugues. La Xarxa lidera té com a objectiu impregnar la ciutat d’actitud lúdica. És a dir, d’optimisme davant de la vida, ganes de crear i  predisposició cap a la curiositat i la creativitat.

Llistat d’entitats adherides a la Xarxa d’Espais Playful:

X