ENTITATS 

PLAYFUL

Transformem la ciutat a través del joc

Què vol dir ser una entitat Playful?

 

És aquella que utilitza el joc com a eina per desenvolupar les seves activitats amb algun dels objectius Playful: promoció de la cohesió social, de la inclusió social, dels hàbits saludables i/o de la sostenibilitat.

El projecte Playful Esplugues compta amb un grup impulsor, integrat per diverses entitats, organitzacions i l’Ajuntament d’Esplugues. El grup impulsor lidera el projecte i té com a objectiu impregnar la ciutat d’actitud lúdica. És a dir, d’optimisme davant de la vida, ganes de crear i  predisposició cap a la curiositat i la creativitat.

Llistat d’entitats Playful:

X