FESTA DEL JOC

 L’ESPORT I LA PERCUSSIÓ

17 de juny de 2023

Programa 

D’11 a 12 h hi haurà una hora tranquila, amb intensitat sonora baixa, per tal de facilitar la participació de tots i totes.

Participants 

X