El projecte Playful Paradigm a la ciutat d’Esplugues té sentit per als habitants si entenem la importància del joc en la vida de les persones

Per joc, entenem aquella “acció lliure, executada «com si» i sentida fora de la vida corrent, però que, malgrat això, pot absorbir per complet al jugador/a, sense que hi hagi en ella cap interès material” (Huizinga, 1995). Però l’interessant és que “el joc està en la persona i no en l’activitat” (Marín, 2018). I gràcies a la nostra capacitat lúdica hem pogut sentir curiositat pel que ens envolta, inventar i ser creatius i creatives (Marín, 2018).

Jugar és la manera que tenen els infants  –i altres animals– d’aprendre per a créixer i viure en societat, i això és degut als seus múltiples beneficis per al desenvolupament dels nens i nenes –i també per a després, en la vida adulta de les persones. Brown (2009) explica que persones expertes de diferents disciplines confirmen que “jugar és un profund procés biològic que ha anat evolucionant al llarg dels anys en moltes espècies animals per a afavorir la supervivència”. D’una banda, jugar ens permet assajar o simular accions de la vida real en un espai segur, on l’error no està penalitzat, ja que forma part del procés d’aprenentatge que fem. A més, sobretot en l’etapa del joc simbòlic, fomenta la creativitat, la imaginació i l’empatia. Com se cita a Marín en la publicació ¿Juegas conmigo?, de García, “si avui podem contemplar una obra d’art i emocionar-nos és perquè algun dia ens vam quedar enlluernats mirant ballar una baldufa”, de la mateixa manera que “si avui ens atrevim a assumir reptes, és perquè un dia ens vam atrevir a pujar a una bicicleta”.

Però… per què el joc és tan important en la nostra espècie? El joc “és preconscient i preverbal, sorgeix d’unes antigues estructures biològiques que van existir abans que la nostra consciència o la nostra capacitat de parlar” (Brown, 2009). La vida de les persones, entesa com l’experiència que acumulem des que naixem fins que morim, es podria resumir a sobreviure, i si per a això necessitem jugar, joc és sinònim de vida.

Durant tota la vida de les persones, el joc ens forma, ens conforma i ens transforma. I per això, jugar és una de les formes més bàsiques de ser i existir.

X